Υπηρεσίες

Το «Δίκτυο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών» του Δήμου Πειραιά αποτελεί  ένα  "front desk" υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων, παρέχει μια ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Πειραιά, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση, την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας, την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.
Συνοπτικά, τόσο στις Κοινωνικές Δομές όσο και στις Κινητές Μονάδες, διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και υποστηρίζονται οι πολίτες στην υποβολή νέων αιτήσεων για τη χορήγηση αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων. Παρέχεται η δυνατότητα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των πολιτών από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Για τους αλλοδαπούς πολίτες παρέχεται νομική υποστήριξη-συμβουλευτική για ζητήματα σχετικά με το καθεστώς παραμονής και εργασίας τους στην Ελλάδα, σχετικά με την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και την αραβόφωνη διερμηνεία και διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων Ελλήνων και αλλοδαπών.
Η λειτουργία του Δικτύου δίνει την δυνατότητα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Κέντρου Κοινότητας σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος και γειτονιάς δηλαδή κοντά στο κοινωνικό περιβάλλον του πολίτη ώστε να αποφεύγονται μετακινήσεις προς απομακρυσμένες από την κατοικία Υπηρεσίες και, αφετέρου, να διασφαλίζονται η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό περιβάλλον.
Οι βασικές, σταθερά παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:

Υπηρεσίες υποδοχής, καταγραφής, ενημέρωσης ή/και παραπομπής των πολιτών
σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, υποστήριξης των πολιτών για την ένταξή τους σε αυτά.
Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου (Help Desk)
το οποίο θα μπορεί να παρέχει μια αρχική ενημέρωση στους ωφελούμενους, να κλείνει ραντεβού για συμπληρωματικές υπηρεσίες, να ενημερώνει τους ωφελούμενους για την πορεία των υποθέσεών τους.
Υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
σε νέους/νέες.
Υπηρεσίες πρόληψης ή αντιμετώπισης προβλημάτων ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών
από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους.
Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά
από εξειδικευμένους επιστήμονες (υποστήριξη παιδιών και εφήβων με προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες, παραβατικούς ανηλίκους, αναπτυξιακά προβλήματα, ένταξη παιδιών με προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον).
Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε Υπηρεσίες και Δομές
Άμεση παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης
σε θέματα κοινωνικής ενδυνάμωσης.
Δράσεις ανάπτυξης κοινωνικοποίησης ατόμων
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Υπηρεσίες ζητημάτων νομικού χαρακτήρα και νομικής υποστήριξης
από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους.
Υπηρεσίες διάγνωσης αναπτυξιακών δυσκολιών
καθώς και μαθησιακής στήριξης παιδιών και εφήβων.
Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά
για τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.
Image
Image
Image
Image