Οι Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες του έργου είναι πολίτες που διαβιούν στο Δήμο Πειραιά και κατά προτεραιότητα:

 

Άτομα και οικογένειες

που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

Παιδιά

που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού

Ωφελούμενοι και δικαιούχοι

του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

Μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά

και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως αυτές περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη»
Image
Image
Image
Image