Οι στόχοι του Έργου

Το έργο περιλαμβάνει μια δέσμη πολυδιάστατων δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των ωφελούμενων σε ατομικό, οικογενειακό και συλλογικό επίπεδο. Ειδικότερα, στοχεύει να:

προσεγγίσει, εντοπίσει και να καταγράψει
τα άτομα, που χρήζουν βοήθειας, στην γειτονιά τους και στα σημεία που κινούνται.
απλώσει δίχτυ ασφαλείας

για την αντιμετώπιση της φτώχειας του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, προσφέροντας υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης, φροντίδας και θεραπευτικής αντιμετώπισης, καθώς και υπηρεσίες ένταξης σε προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση.

καταγράψει, δικτυώσει και να αναδείξει

δομές στα όρια του Δήμου Πειραιά, που προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, στέγασης, σίτισης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, δια βίου μάθησης και ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και θα διασφαλίσει την πρόσβαση των ωφελούμενων πολιτών σε αυτές.

παραπέμψει τους έχοντες ανάγκη
ανάλογα με τη φύση των αναγκών τους, σε δομές και υπηρεσίες του Δήμου και της κοινωνίας των πολιτών, που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας.
ενημερώσει το γενικό πληθυσμό και τις ευπαθείς ομάδες
ανάλογα με τη φύση των αναγκών τους, σε δομές και υπηρεσίες του Δήμου και της κοινωνίας των πολιτών, που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας.
παρέχει στο γενικό πληθυσμό
υπηρεσίες πρόληψης (μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων) για θέματα της επικαιρότητας, με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο.
παρέχει στο γενικό πληθυσμό
υπηρεσίες πρόληψης (μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων) και θεραπευτικής αντιμετώπισης σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών, λογοπεδικών, μαθησιακών δυσκολιών, προβλημάτων ένταξης και προσαρμογής στο σχολικό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον και δυσκολιών της οικογένειας.
κινητοποιήσει επιχειρήσεις και φορείς
ροκειμένου να αναπτύξουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με στόχο να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σίτισης, στέγασης, θεραπευτικής αντιμετώπισης σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών, λογοπεδικών, μαθησιακών δυσκολιών, προβλημάτων ένταξης και προσαρμογής στο σχολικό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον και δυσκολιών της οικογένειας, στήριξης μονογονεϊκών οικογενειών, προσφοράς εργασίας σε μακροχρόνιους άνεργους ή ΑΜΕΑ, και
σχεδιάσει και να παράσχει
κάθε υπηρεσία, στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης και στα πλαίσια του διατιθέμενου ανθρωποχρόνου, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, ώστε να προσφέρει στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κάθε δυνατή βοήθεια, να τους καλλιεργήσει αίσθημα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συναισθηματικής ηρεμίας.
Image
Image
Image
Image