Προτεραιότητες του Έργου


Οι προτεραιότητες που θέτει το έργο εναρμονίζονται με τις ανάγκες των ομάδων στόχων του έργου και αφορούν:

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω συμβουλευτικών δράσεων.
Καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, μαθητών και νέων.
Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, μέσω ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης.
Βελτίωση της πρόσβασης σε υπάρχουσες υποδομές στέγασης για άτομα που αντιμετωπίζουν, ή βρίσκονται μπροστά στο φάσμα του προβλήματος έλλειψης στέγης.
Βελτίωση της πληροφόρησης και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης για τους μετανάστες, οι οποίοι θα ενισχυθούν μέσω διαπολιτισμικών πολιτικών και πολιτικών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.
Προώθηση δράσεων άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού, στη μείωση της ξενοφοβίας και των ρατσιστικών αντιλήψεων.
Aνάπτυξη δράσεων για στήριξη μαθητών με μαθησιακά προβλήματα και κατ επέκτασιν μείωση της σχολικής διαρροής.
Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας.
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών από ευάλωτες ομάδες, πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.
Στήριξη της οικογένειας, και της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και στις διαδικασίες λήψης πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων.
Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και των έμφυλων στερεοτύπων και όλων των μορφών βίας λόγω φύλου, θρησκευτικής ταυτότητας, εθνότητας κλπ.
Image
Image
Image
Image