Γενική εικόνα του Έργου

Ο Δήμος Πειραιά, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» ΒΑΑ/ΟΧΕ Πειραιά υλοποιεί την πράξη «Διεύρυνση της Πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε Υπηρεσίες και Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Δικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών με Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελούμενων στο Δήμο Πειραιά» η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με κωδικό ΜΙS 5051050.
Το «Δίκτυο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών με Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελούμενων στο Δήμο Πειραιά» αποτελεί ουσιαστικά εργαλείο ολιστικής Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών στους πολίτες του Πειραιά, αλλά και εργαλείο διακυβέρνησης της στρατηγικής του Δήμου Πειραιά για την Κοινωνική Συνοχή.
Το Δίκτυο θα αναπτύξει τρία σταθερά παραρτήματα του Κέντρου Κοινότητας και δύο Κινητές Μονάδες κατορθώνοντας να έχει παρουσία σε κάθε γωνιά του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα στη περιοχή της Αγ. Σοφίας, στην περιοχή της Λεύκας και στο Νέο Φάληρο.
Image
Image
Image
Image