Ανάδοχος Έργου

 
Το έργο υλοποιεί ως ανάδοχος κατόπιν διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού η εταιρεία  ΕΕΟ GROUP AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.
Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες στον δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ  για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών τους, και τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων της Ε.Ε.
Εξειδικεύεται στους τομείς  της κοινωνικής ανάπτυξης, του ανθρώπινου δυναμικού, της εκπαίδευσης, της  αγοράς εργασίας, της μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης.
H εταιρεία συμμορφώνεται με την:
Πολιτική ποιότητας, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 9001: 2015.
Πολιτική ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 27001:2013 
Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας προσωπικών δεδομένων ISO 27701:2019 
Πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301:2019 
Περιβαλλοντική πολιτική, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης 14001:2015
Πολιτική κατά της δωροδοκίας, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης 37001:2017
Γενικός Διευθυντής και Αν. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κ. Κατσάνος Κων/νος.
Image
Image
Image
Image