Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
23/01/2023-27/01/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
23/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
24/01/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
25/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
26/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
27/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
23/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(((ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)))
24/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
25/01/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΟΡΑΗ-
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
26/01/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ
27/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
16/01/2023-20/01/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
16/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
17/01/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
18/01/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
19/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
20/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
16/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(((ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)))
17/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
18/01/2023
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΜΙΝΙΑ
19/01/2023

ΠΛATEIA ΠΗΓΑΔΑΣ
20/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
09/01/2023-13/01/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
09/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
10/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
11/01/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
12/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
13/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
09/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
10/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
11/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
12/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
13/01/2023
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΜΙΝΙΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
02/01/2023-05/01/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
02/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
03/01/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
04/01/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
05/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
02/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
03/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
04/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
05/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
27/12/2022-30/12/2022

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
27/12/2022
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
28/12/2022
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
29/12/2022
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
30/12/2022
Ι. ΝΑΟΣ:
Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
27/12/2022
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
28/12/2022
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
29/12/2022
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
30/12/2022
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
19/12/2022-23/12/2022

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
19/12/2022
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
20/12/2022
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
21/12/2022
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
22/12/2022
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
23/12/2022
Ι. ΝΑΟΣ:
Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
19/12/2022
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(((ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)))
20/12/2022
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
21/12/2022
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
22/12/2022
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
23/12/2022
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
13/12/2022-16/12/2022

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
13/12/2022
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
14/12/2022
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
15/12/2022
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
16/12/2022
Ι. ΝΑΟΣ:
Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
13/12/2022
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(((ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)))
14/12/2022
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
15/12/2022
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
16/12/2022
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
Image
Image
Image
Image