Κοινωνικές Δομές

Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας

Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών) υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και εποπτεύεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής. Στεγάζεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19, στον 3ο όροφο (Γραφεία 16-18) και στελεχώνεται από ειδικό επιστημονικό, διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Συνοπτικά, στο Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας διεκπεραιώνονται πλέον οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και υποστηρίζονται οι πολίτες στην υποβολή νέων αιτήσεων για τη χορήγηση αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των πολιτών από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Για τους αλλοδαπούς πολίτες παρέχεται νομική υποστήριξη-συμβουλευτική για ζητήματα σχετικά με το καθεστώς παραμονής και εργασίας τους στην Ελλάδα, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, αραβόφωνη διερμηνεία και διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων Ελλήνων και αλλοδαπών.

Το ωράριο λειτουργίας της Δομής είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-19:00 (πλην επίσημων αργιών) και το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού για υποβολή αιτήσεων είναι 11:00-19:00 από Δευτέρα έως και Πέμπτη (η Παρασκευή δεν αποτελεί ημέρα εξυπηρέτησης κοινού, καθώς πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις του πληροφοριακού συστήματος, η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εσωτερικών υποθέσεων, αλλά και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από το επιστημονικό προσωπικό, κατόπιν προκαθορισμένων συναντήσεων). Επισημαίνεται ότι για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και την αποφυγή ενδεχόμενης ταλαιπωρίας των δημοτών πραγματοποιείται πρωτίστως καθορισμός της προσέλευσής τους σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Κοινωνική Δομή
Νέου Φαλήρου

 

Η Κοινωνική Δομή Νέου Φαλήρου αποτελεί Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης στη περιοχή του Νέου Φαλήρου.
 
Η Δομή εδρεύει σε κεντρικό σημείο του Νέου Φαλήρου, επί της οδού Σμολένσκυ 13, όπισθεν του Μetropolitan Hospital σε έναν άρτιο εξοπλισμένο και σύγχρονο χώρο. Οι εγκαταστάσεις διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων και πληρούν τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.

Η Κοινωνική Δομή του Νέου Φαλήρου λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο λειτουργίας από τις 11.00 π.μ έως τις 19.00 μ.μ το απόγευμα.

Κοινωνική Δομή
Λεύκας


Η Κοινωνική Δομή Λεύκας αποτελεί Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης στη περιοχή της Λεύκας, η οποία  ανήκει στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Πειραιά και αντιμετωπίζει φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ενώ κατοικείται κυρίως από μισθωτούς και συνταξιούχους.
 
Η Δομή εδρεύει σε πολυσύχναστη κεντρική οδό, επί της οδού 25ης Μαρτίου και Γαλαξιδίου και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων και πληρούν τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.

Η Κοινωνική Δομή της Λεύκας λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο λειτουργίας από τις 11.00 π.μ έως τις 19.00 μ.μ το απόγευμα.

Κοινωνική Δομή
Αγίας Σοφίας


Η Κοινωνική Δομή Αγίας Σοφίας αποτελεί το τρίτο σταθερό σημείο του έργου που λειτουργεί ως Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης στη περιοχή της Αγίας Σοφίας, η οποία θεωρείται θύλακας σύνθετων φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Δομή εδρεύει στο εμπορικό επίκεντρο, επί της οδού Αγχιάλου 132, κοντά στα ΚΕΠ Μανιάτικων και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων και πληρούν τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.

Η Κοινωνική Δομή της Αγίας Σοφίας λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο λειτουργίας από τις 11.00 π.μ έως τις 19.00 μ.μ το απόγευμα.

Οι παραπάνω Κοινωνικές Δομές παρέχουν βασικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης σε άτομα και οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως:

Υπηρεσίες υποδοχής και ενημέρωσης των Πολιτών

[πληροφόρηση, ενημέρωση πορείας αιτημάτων κ.α]

Εγγραφή και ανανέωση αιτημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Κέντρου Κοινότητας
για ζητήματα προνοιακών επιδομάτων [ΚΕΑ, επίδομα αναπηρίας, επιδόματα Στέγασης και λοιπά επιδόματα]
Συμβουλευτική υποστήριξη

σε άτομα που διαβιούν
στο Δήμο Πειραιά

Συμβουλευτική υποστήριξη σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής
βίας

από έμπειρους
κοινωνικούς
λειτουργούς

Ανίχνευση και διερεύνηση δυσκολιών σε παιδιά και εφήβους

από εξειδικευμένο
ψυχολόγο

Συμβουλευτική σε θέματα απασχόλησης
και εύρεσης εργασίας


Διασύνδεση
και
παραπομπή
των πολιτών

σε δομές, φορείς, οργανισμούς,
προγράμματα κοινωνικής ένταξης

Image
Image
Image
Image