Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
06/06/2023-09/06/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
06/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
07/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
08/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
09/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
06/06/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
07/06/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
08/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΗΓΑΔΑΣ
09/06/2023
Ι.ΝΑΟΣ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
29/05/2023-02/06/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
29/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
30/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
31/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
01/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
02/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
29/05/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
30/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
31/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
01/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
02/06/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
22/05/2023-26/05/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
22/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
23/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
24/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
25/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
26/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
22/05/2023
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΑΜΟΡΓΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
23/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
24/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
25/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
26/05/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
15/05/2023-19/05/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
15/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
16/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
17/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
18/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
19/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
15/05/2023
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΑΜΟΡΓΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
16/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
17/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
18/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
19/05/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
08/05/2023-12/05/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
08/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
09/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
10/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
11/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
12/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
08/05/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
09/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
10/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
11/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
12/05/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
02/05/2023-05/05/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
02/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
03/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
04/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
05/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
02/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
03/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
04/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
05/05/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
24/04/2023-28/04/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
24/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
25/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
26/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
27/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
28/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
24/04/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
25/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
26/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
27/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
28/04/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
18/04/2023-21/04/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
18/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
19/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
20/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
21/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
18/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
19/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
20/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
21/04/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
10/04/2023-13/04/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
10/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
11/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
12/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
13/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
10/04/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ
11/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
12/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
13/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
03/04/2023-07/04/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
03/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
04/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
05/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
06/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
07/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
03/04/2023
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΜΙΝΙΑ
04/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
05/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
06/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
07/04/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
27/03/2023-31/03/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
27/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
28/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
29/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
30/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
31/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
27/03/2023
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΜΙΝΙΑ
28/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
29/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
30/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
31/03/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
20/03/2023-24/03/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
20/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
21/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
22/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
23/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
24/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
20/03/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
21/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
22/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
23/03/2023
Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
24/03/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
13/03/2023-17/03/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
13/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
14/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
15/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
16/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
17/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
13/03/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
14/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
15/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
16/03/2023
Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
17/03/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
06/03/2023-10/03/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
06/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
07/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
08/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
09/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
10/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
06/03/2023
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΜΙΝΙΑ
07/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
08/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
09/03/2023
Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
10/03/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
28/02/2023-03/03/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
28/02/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
01/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
02/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
03/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
28/02/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
01/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
02/03/2023
Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
03/03/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
20/02/2023-24/02/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
20/02/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
21/02/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
22/02/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
23/02/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
24/02/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
20/02/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
21/02/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
22/02/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
23/02/2023
Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
24/02/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
13/02/2023-17/02/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
13/02/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
14/02/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
15/02/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
16/02/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
17/02/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
13/02/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
14/02/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
15/02/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
16/02/2023
Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
17/02/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
06/02/2023-10/02/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
06/02/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
07/02/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
08/02/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
09/02/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
10/02/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
06/02/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
07/02/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
08/02/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
09/02/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ
10/02/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
30/01/2023-03/02/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
30/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
31/01/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
01/02/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
02/02/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
03/02/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
30/01/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
31/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
01/02/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
02/02/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ
03/02/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
23/01/2023-27/01/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
23/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
24/01/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
25/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
26/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
27/01/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
23/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(((ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)))
24/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
25/01/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΟΡΑΗ-
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
26/01/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ
27/01/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
Image
Image
Image
Image