Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
27/11/2023-01/12/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
27/11/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
28/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
29/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
30/11/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
01/12/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
27/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
28/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
29/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
30/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
01/12/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
20/11/2023-24/11/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
20/11/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
21/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
22/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
23/11/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
24/11/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
20/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
21/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
22/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
23/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ

24/11/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
13/11/2023-17/11/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
13/11/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
14/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
15/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
16/11/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
17/11/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
13/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
14/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
15/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
16/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ

17/11/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
06/11/2023-10/11/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
06/11/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
07/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
08/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
09/11/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
10/11/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
06/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
07/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
08/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
09/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ

10/11/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
30/10/2023-03/11/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
30/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
31/10/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
01/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
02/11/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
03/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
30/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
31/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
01/11/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
02/11/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ

03/11/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
23/10/2023-27/10/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
23/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
24/10/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
25/10/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
26/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
27/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
23/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
24/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
25/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
26/10/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ

27/10/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
16/10/2023-20/10/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
16/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
17/10/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
18/10/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
19/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
20/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
16/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
17/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
18/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
19/10/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ

20/10/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
09/10/2023-13/10/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
09/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- Ν.ΦΑΛΗΡΟ
10/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11/10/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
12/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
13/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
09/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
10/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
11/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
12/10/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ

13/10/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
02/10/2023-06/10/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
02/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
03/10/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
04/10/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
05/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
06/10/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
02/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
03/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
04/10/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
05/10/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
06/10/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
25/09/2023-29/09/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
25/09/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
26/09/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
27/09/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
28/09/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
29/09/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
25/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
26/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
27/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
28/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
29/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
18/09/2023-22/09/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
18/09/2023
Ι.Ν
Α.ΤΡΙΑΔΟΣ
19/09/2023
Ι.Ν
Α.ΤΡΙΑΔΟΣ
20/09/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
21/09/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
22/09/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
18/09/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
19/09/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
20/09/2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ
21/09/2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ
22/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
11/09/2023-15/09/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
11/09/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
12/09/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
13/09/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
14/09/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
15/09/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
11/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
12/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
13/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
14/09/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
15/09/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
04/09/2023-08/09/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
04/09/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
05/09/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
06/09/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
07/09/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
08/09/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
04/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
05/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
06/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
07/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
08/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
28/08/2023-01/09/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
28/08/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
29/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
30/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
31/08/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
01/09/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
28/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
29/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
30/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
31/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
01/09/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
21/08/2023-25/08/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
21/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
22/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
23/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
24/08/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
25/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
21/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
22/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
23/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
24/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
25/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
14/08/2023-18/08/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
14/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
16/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
17/08/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
18/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
14/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
16/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
17/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
18/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
07/08/2023-11/08/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
07/08/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
08/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
09/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
10/08/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
11/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
07/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
08/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
09/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
10/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
11/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
31/07/2023-04/08/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
31/07/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
01/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
02/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
03/08/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
04/08/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
31/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
01/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
02/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
03/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
04/08/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
24/07/2023-28/07/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
24/07/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
25/07/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
26/07/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
27/07/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
28/07/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
24/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
25/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
26/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
27/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
28/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
17/07/2023-21/07/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
17/07/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
18/07/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
19/07/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
20/07/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
21/07/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
17/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
18/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
19/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
20/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
21/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
10/07/2023-14/07/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
10/07/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
11/07/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
12/07/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
13/07/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
14/07/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
10/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
11/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
12/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
13/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
14/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
03/07/2023-07/07/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
03/07/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
04/07/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
05/07/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
06/07/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
07/07/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
03/07/2023
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΜΙΝΙΑ
04/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
05/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
06/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
07/07/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
19/06/2023-23/06/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
19/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
20/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
21/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
22/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
23/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
19/06/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
20/06/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
21/06/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
22/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
23/06/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
12/06/2023-16/06/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
12/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
13/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
14/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
15/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
16/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
12/06/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
13/06/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
14/06/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
15/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
16/06/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
06/06/2023-09/06/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
06/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
07/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
08/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
09/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
06/06/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
07/06/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
08/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΗΓΑΔΑΣ
09/06/2023
Ι.ΝΑΟΣ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
29/05/2023-02/06/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
29/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
30/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
31/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
01/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
02/06/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
29/05/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
30/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
31/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
01/06/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
02/06/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
22/05/2023-26/05/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
22/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
23/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
24/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
25/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
26/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
22/05/2023
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΑΜΟΡΓΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
23/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
24/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
25/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
26/05/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
15/05/2023-19/05/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
15/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
16/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
17/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
18/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
19/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
15/05/2023
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΑΜΟΡΓΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
16/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
17/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
18/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
19/05/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
08/05/2023-12/05/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
08/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
09/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
10/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
11/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
12/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
08/05/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
09/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
10/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
11/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
12/05/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
02/05/2023-05/05/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
02/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
03/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
04/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
05/05/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
02/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
03/05/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
04/05/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
05/05/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
24/04/2023-28/04/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
24/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
25/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
26/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
27/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
28/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
24/04/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
25/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
26/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
27/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
28/04/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
18/04/2023-21/04/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
18/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
19/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
20/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
21/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
18/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
19/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
20/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
21/04/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
10/04/2023-13/04/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
10/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
11/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
12/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
13/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
10/04/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ
11/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
12/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
13/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
03/04/2023-07/04/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
03/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
04/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
05/04/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
06/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
07/04/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
03/04/2023
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΜΙΝΙΑ
04/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
05/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
06/04/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
07/04/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
27/03/2023-31/03/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
27/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
28/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
29/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
30/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
31/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
27/03/2023
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΜΙΝΙΑ
28/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
29/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
30/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΗΓΑΔΑΣ
31/03/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
20/03/2023-24/03/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
20/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
21/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
22/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
23/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
24/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
20/03/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
21/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
22/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
23/03/2023
Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
24/03/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
13/03/2023-17/03/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
13/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
14/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
15/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
16/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
17/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
13/03/2023
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
& ΧΙΟΥ
(ΚΑΜΙΝΙΑ)
14/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
15/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
16/03/2023
Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
17/03/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ

Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων
06/03/2023-10/03/2023

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
06/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
07/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
08/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
09/03/2023
Ι. ΝΑΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
10/03/2023
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
06/03/2023
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
& ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΜΙΝΙΑ
07/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
08/03/2023
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
15
(ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)
09/03/2023
Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
10/03/2023
Ι.ΝΑΟΣ:
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΒΑ
Image
Image
Image
Image