Κινητές Μονάδες


Oι Κινητές Μονάδες λειτουργούν υπό τη διαχειριστική και επιστημονική ευθύνη του «Δικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών» και νοούνται ως δομές όπου η υπηρεσία «πηγαίνει» στον πολίτη και όχι ο πολίτης  στη Δομή/Κέντρο Κοινότητας. Με άλλα λόγια, πρόκειται για «μετακινούμενα» Κέντρα Κοινότητας. Στην ουσία πρόκειται για ένα όχημα ή van, το οποίο έχει ως στόχο να εξυπηρετεί άτομα απομακρυσμένων περιοχών ή και διαμερίσματα Δήμων όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας ή/και Παραρτήματος (για Ρομά ή/και ΚΕΜ).

Οι Κινητές Μονάδες παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περιοχές με περιορισμένη έως και ελάχιστη ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας και προστασίας και εδρεύουν κάθε μήνα στα κατά τόπους κέντρα υγείας, σε χώρους που παραχωρούνται από τον Δήμο, σε πλατείες, σε παιδικούς σταθμούς και άλλους κοινωφελείς φορείς του Δήμου. Οι υπηρεσίες τους παρέχονται σε κάθε σημείο µε ειδικό κλιμάκιο, που αποτελείται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και επιστημονικό προσωπικό. Οι Κινητές Μονάδες του Δικτύου λειτουργούν µε την άμεση υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση των δράσεων της.

Υπηρεσίες, Δράσεις & Προγράμματα

Το έργο «Δίκτυο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών με Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελούμενων στο Δήμο Πειραιά» αποτελεί τη διεύρυνση της παροχής των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πειραιά μέσω της λειτουργίας τριών νέων παραρτημάτων του Κέντρου Κοινότητας και δύο Κινητών Μονάδων  του καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των πολιτών και στις πέντε δημοτικές κοινότητες του Πειραιά.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά (λ.χ. υποστήριξης παιδιών και εφήβων με προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες, παραβατικούς ανηλίκους, αναπτυξιακά προβλήματα ένταξη παιδιών με προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον.
 Υπηρεσίες υποδοχής, καταγραφής, ενημέρωσης ή/και παραπομπής των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, υποστήριξης των πολιτών για την ένταξή τους σε αυτά.
Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε Υπηρεσίες και Δομές (άμεση παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο).
Υπηρεσίες ζητημάτων νομικού χαρακτήρα και νομικής υποστήριξης.
Υπηρεσίες πρόληψης ή αντιμετώπισης προβλημάτων ενδοοικογενειακής βίας η οικογενειακών δυσαρμονιών.
Ειδικές δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας στην εκπαίδευση και σε τοπικούς κοινωνικούς φορείς.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και ψυχοκοινωνικής στήριξης (ατομικές, οικογενειακές, ομαδικές) σε ενήλικες.
Ανάπτυξη της διασύνδεσης µε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, για την αποτελεσματικότερη απάντηση στις θεραπευτικές ανάγκες σε επίπεδο ψυχικής υγείας.
Υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και δικτύωση µε επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς.
Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

Οι Κινητές Μονάδες είναι οχήματα τύπου Van σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6) τα οποία διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Οι Κινητές Μονάδες πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, για την μεταφορά επιβατών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (Laptop ή Tablet) συνδεδεμένο στο διαδίκτυο για την υποδοχή και διασύνδεση των ωφελούμενων με συναρμόδιες υπηρεσίες, για την ολοκληρωμένη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για κάθε άλλη παρεχόμενη υπηρεσία.

Image
Image
Image
Image